Archa - základné informácie o organizácii

Archa je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby
IČO : 36119555, DIČ : 2021798328
Kontakt : Ul. 5. apríla 739/12
957 01 Bánovce nad Bebravou
mobil: 0915781774
pevná linka: 038 760 0085
e-mail: tasak@post.sk
WWW: ://www.archano.szm.sk
Číslo účtu: ČSOB a. s. pobočka Bánovce n. B. 4001102015/7500 zobraziť celý článok