Učebnica

Úvod
Pomáhaj a nebojuj! je výzvou pre mladých ľudí v 3. miléniu dialógu. Namiesto neadekvátnej biologickej reakcie „útok-únik“, stresovou odpoveďou v situácii, v ktorej nám nehrozí nebezpečenstvo, len čelíme kritike, alebo neadekvátnej reakcii na našu kritiku, je cieľom projektu rozvíjať myslenie a osvojiť si nové psychohygienické návyky, ako zvládať emočný stres. Keďže je publikácia písaná pre pedagogicko-výchovných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, pre všetkých, ktorí sa chcú lepšie spoznať, bolo potrebné skĺbiť vysvetlenie odbornejších výrazov s bežne používanými pojmami.
Doporučujeme projekt zrealizovať v spojení s jeho praktickou časťou využívajúc neformálne vzdelávanie a sieťovanie s neziskovými organizáciami, súkromným a štátnym sektorom. A najmä pred diskusiami a okrúhlymi stolmi na rôzne témy navrhujeme nácvik anti-stresových, koncentračných a relaxačných cvičení pod vedením trénera stresmanažmentu. Pomôže to lepšie pochopiť teóriu, získať praktické skúsenosti.

zobraziť celý článok 

Článok v AB Piešťany

Pomáhaj a nebojuj!
Takto nazvala svoj projekt autorka PhDr. Anna Galovičová z Piešťan, predsedníčka občianskeho združenia Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, ktorý je orientovaný na rozvíjanie myslenia žiakov stredných škôl a realizuje sa v týchto mesiacoch na Gymnáziu vo Vrbovom, v Piešťanoch, v Skalici. Ide o neformálne vzdelávanie formou diskusie, ankety, sebaanalýzy, workshopov, sieťovania s ďalšími účastníkmi projektu a študentmi partnerských škôl.

zobraziť celý článok 

Pomáhajme a nebojujme

Náš svet je plný duality. Deň – noc., svetlo – tma, samec – samica, muž – žena, biely – čierny, teplý – studený, demokracia – autokracia, totalitný režim, monoteizmus – pluralitné náboženstvá, materializmus –idealizmus, monogamia – bigamia, homosexualita – bisexualita, atď.
radost_dieta_480   hnev_dieta
Aj naša myseľ je potom plná rozporov, opačných želaní v krátkom čase. Čo chceme dopoludnia, už nechceme popoludní. Meníme naše rozhodnutia podľa prostredia, v ktorom sa nachádzame. Robíme, čo chcú ostatní, nechápeme prečo. Aj keď sa snažíme čosi uskutočniť znútra, pri odpore, kritike zvonka to ľahko vzdávame. Verejno-politický priestor je rovnako rozporuplný a konfliktný. Je tu tlak vládnych strán a opačný tlak opozičných politických strán a skupín. Jedni tvrdia „že biele je čierne“ a druhí tvrdia „že čierne je biele“. Striedavo vládnu jedni i druhí. Aj preto najmä mladí ľudia, ktorí vstupujú do života a socializujú sa, nedokážu rozlíšiť pravdu. Nevedia posúdiť, kto z dvoch opačných táborov má rozumné riešenie krízovej situácii, ani aký názor, či postoj majú oni sami zaujať. Naviac konzumný spôsob života núti nielen mladých ľudí venovať sa zábave a pôžitkom zo získania materiálnych vecí a telesných slastí.
Keďže život nie je akademická pôda a dialógy, okrúhle stoly a besedy, ale „džungľa“, kde silnejší vyhráva a požiera slabšieho, kde je nekompromisný boj o prežitie, kde milióny detí denne zomierajú od hladu, je potrebné „prebudenie“ a rozvoj myslenia.
Ako sa oslobodiť z tejto pasce?
a_145

zobraziť celý článok 

Vitajte na stránkach projektu „Priateľstvo“

ujo_mim_145Projekt Priateľstvo je multikultúrne podujatie, ktorého 1.ročník sa uskutočnil 10. augusta 2008 v nedeľu popoludní. Stretli sme sa tu deti, mládež, dospelí, seniori bez vekovej hranice s cieľom ponúknuť svoje priateľstvo. Mladí rodičia a ich batoľatá, deti v predškolskom veku si na tomto podujatí našli svojich nových priateľov, svoju „starú mamu“, staršieho brata, sestru... Účastníci si zašportovali v športových zápoleniach, ale mohli si pozrieť i indický epos Ramajanu, ochutnať domáce koláče, indickú sladkosť halvu... Pri týchto aktivitách sme sa spoznali nadviazali priateľstvo medzi sebou a povedali sme si, že o rok urobíme podujatie znovu. Týmto aj Vás milí čitatelia pozývame zapojiť sa do nášho podujatia!

Táto webstránka vznikla vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom a ďalších partnerov.

Kontakty

webmaster: www@kvalitne.sk
prevádzkovateľ portálu: slovindia@greenheart.sk