Učebnica

Úvod
Pomáhaj a nebojuj! je výzvou pre mladých ľudí v 3. miléniu dialógu. Namiesto neadekvátnej biologickej reakcie „útok-únik“, stresovou odpoveďou v situácii, v ktorej nám nehrozí nebezpečenstvo, len čelíme kritike, alebo neadekvátnej reakcii na našu kritiku, je cieľom projektu rozvíjať myslenie a osvojiť si nové psychohygienické návyky, ako zvládať emočný stres. Keďže je publikácia písaná pre pedagogicko-výchovných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, pre všetkých, ktorí sa chcú lepšie spoznať, bolo potrebné skĺbiť vysvetlenie odbornejších výrazov s bežne používanými pojmami.
Doporučujeme projekt zrealizovať v spojení s jeho praktickou časťou využívajúc neformálne vzdelávanie a sieťovanie s neziskovými organizáciami, súkromným a štátnym sektorom. A najmä pred diskusiami a okrúhlymi stolmi na rôzne témy navrhujeme nácvik anti-stresových, koncentračných a relaxačných cvičení pod vedením trénera stresmanažmentu. Pomôže to lepšie pochopiť teóriu, získať praktické skúsenosti.Úvod
Pomáhaj a nebojuj! je výzvou pre mladých ľudí v 3. miléniu dialógu. Namiesto neadekvátnej biologickej reakcie „útok-únik“, stresovou odpoveďou v situácii, v ktorej nám nehrozí nebezpečenstvo, len čelíme kritike, alebo neadekvátnej reakcii na našu kritiku, je cieľom projektu rozvíjať myslenie a osvojiť si nové psychohygienické návyky, ako zvládať emočný stres. Keďže je publikácia písaná pre pedagogicko-výchovných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, pre všetkých, ktorí sa chcú lepšie spoznať, bolo potrebné skĺbiť vysvetlenie odbornejších výrazov s bežne používanými pojmami.
Doporučujeme projekt zrealizovať v spojení s jeho praktickou časťou využívajúc neformálne vzdelávanie a sieťovanie s neziskovými organizáciami, súkromným a štátnym sektorom. A najmä pred diskusiami a okrúhlymi stolmi na rôzne témy navrhujeme nácvik anti-stresových, koncentračných a relaxačných cvičení pod vedením trénera stresmanažmentu. Pomôže to lepšie pochopiť teóriu, získať praktické skúsenosti.

02. 12. 2012
Počet komentárov: 0 | Pridať komentár