Prehlásenie o prístupnosti

Prístupnosť
Pri tvorbe webových stránok bol kladený dôraz na pravidlá prístupnosti. Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti a spĺňajú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky WCAG 1.0. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky) a pre osoby so špecifickými potrebami. Stránky zodpovedajú webovým štandardom konzorcia W3C HTML 4.01 Transitional a boli validované nástrojmi ://validator.w3.cz/://validator.w3.org/. Web po technickej stránke vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Stránky sa bez problémov dajú používať s vypnutými obrázkami alebo kaskádovými štýlmi a sú funkčné aj bez podpory klientskych skritovacích jazykov (JavaScrit, Flash a pod.).

Navigácia
K hlavnej navigácii slúži horné menu, které je umiestnené v záhlaví stránky. Tieto odkazy delia stránky na jednotlivé „sekcie“ a všetky články na tomto webe sa delia do rubrík. Všetky textové odkazy sú odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím. Odkazy sa neotvárajú do nového okna.

Farby

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Ak na týchto stránkach narazíte na chyby alebo čokoľvek, čo odporuje pravidlám prístupnosti, informujte nás prosím na adrese www@kvalitne.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.10. 08. 2008