Podporili nás

Bez podpory našich partnerov by projekt Priateľstvo vznikal oveľa ťažšie. Týmto ďakujeme spoločnostiam ktoré nás nezištne podporili. 


Logo Nadačný font Slovak Telekom
Slovak Telekom založil v spolupráci s Nadáciou Intenda Nadačný fond Slovak Telekom pre všetkých, ktorí túžia žiť plnohodnotným životom a objavovať nepoznané. Prostredníctvom nadačného fondu chceme pomôcť otvárať svet informácií najmä pre zdravotne, spoločensky alebo inak znevýhodnených ľudí, organizácie a komunity.


Logo Intenda
Nadácia Intenda podporuje rozvoj spoločnosti priateľskej k mladému človeku ako aj aktivity mladých ľudí smerujúce k naplneniu ich potrieb a k vytvoreniu priestoru na ich zapojenie do spoločnosti. Programové oddelenia nadácie realizuje grantové programy, vlastné aktivity (operačné programy) a nadväzuje strategické partnerstvá s organizáciami alebo firmami v záujme napĺňania nášho poslania.


logo_145
ROTEX ELEKTRO s.r.o Stará Turá - predajca elektrických a energetických zariadení, meracej a regulačnej techniky, zameraná na dodávku zariadení vysokej technologickej úrovne.


baner_01
Považská cementáreň, a.s., Ladce. Slovenská cementáreň s najdlhšou tradíciou a najvyšším objemom dodaného materiálu. Produkuje vysokovalitný cemant rôznych druhov s dôrazom na kvalitu. Považská cementáreň kladie dôraz na ekológiu a je držiteľom mnohých ocenení a certifikátov.

Logo Websupport
WebSupport, s.r.o. je moderná spoločnosť, ktorej hlavné pôsobisko je v oblasti webhostingu, e-biznisu, webdevelopingu a e-supporte. Spoločnosť podporuje rôzne neziskové projekty formou sponzorovaného webhostingu vysokej technickej kvality a spoľahlivosti.